Editorial Board

Prof. Dr. Ahmet TAYFUN, Ankara Hacı Bayram Veli University, Ankara, Turkey.

Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey.

Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN, Ankara Hacı Bayram Veli University, Ankara, Turkey.

Prof. Dr. Arzu KILIÇLAR, Ankara Hacı Bayram Veli University, Ankara, Turkey.

Prof. Dr. Güler SAĞLAM ARI, Ankara Hacı Bayram Veli University, Ankara, Turkey.

Prof. Dr. İhsan Kalender, Gazi University, Ankara, Turkey.

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA, Erciyes University, Kayseri, Turkey.

Prof. Dr. Mithat ÜNER, Atılım University, Ankara, Turkey.

Prof. Dr. Zeynep ASLAN, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey.

Assoc. Prof. Dr. Cemalettin AKTEPE, Ankara Hacı Bayram Veli University, Ankara, Turkey.

Assoc. Prof. Dr. Evren GÜÇER, Ankara Hacı Bayram Veli University, Ankara, Turkey.

Assoc. Prof. Dr. Kadri Gökhan YILMAZ, Ankara Hacı Bayram Veli University, Ankara, Turkey.

Assoc. Prof. Dr. Lütfi BUYRUK, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, Turkey.

Assoc. Prof. Dr. Mehmet BAŞ, Ankara Hacı Bayram Veli University, Ankara, Turkey.

Assoc. Prof. Dr. Metehan TOLON, Ankara Hacı Bayram Veli University, Ankara, Turkey.

Assoc. Prof. Dr. Nuray TOSUNOĞLU, Ankara Hacı Bayram Veli University, Ankara, Turkey.

Assoc. Prof. Dr. Saadet Pınar TEMİZKAN, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey.

Assoc. Prof. Dr. Seyhan ÇİL, Ankara Hacı Bayram Veli University, Ankara, Turkey.

Dr. Ali Turan BAYRAM, Sinop University, Sinop, Turkey.

Dr. Filiz Özlem ÇETİNKAYA, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye.

Dr. Gül ERKOL BAYRAM, Sinop University, Sinop, Turkey.

Dr. Menekşe Öztoprak, Başkent University, Ankara, Turkey.

Dr. Seda ÖZDEMİR AKGÜL, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye.

Dr. Selma KALYONCUOĞLU, Ankara HBV University, Ankara, Turkey.

Dr. Zeki YÜKSEKBİLGİLİ, Nişantaşı University, İstanbul, Turkey.