Vol 3, Issue 9, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Research Article
Sembolik Tüketimin Satın Alma Niyetine Etkisinde Ünlü Hayranlığının Rolü: Ön Ergen Tüketicilere Yönelik Bir Araştırma
(The Role of Celebrity Adoration in The Effect of Symbolic Consumption to Purchase Intention: A Research on Tween Consumers)
Hale ÇOLAKOĞLU ve Nilay KÖLEOĞLU
pp.653-679.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.535
 Abstract
 Full Text
Research Article
Yeni Tebliğler Kapsamında Muhasebe Meslek Mensuplarının E-Dönüşüm Algılarının İncelenmesi: Uşak İli Örneği
(Investigation of E-Transformation Perceptions of Accounting Professional Members Within the Scope of New Communiques: Case of Uşak)
Fatma AKYÜZ
pp.680-693.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.536
 Abstract
 Full Text
Research Article
Otellerde Yeşil Pazarlamanın Oda Doluluk Oranlarına Etkileri: İstanbul Örneği
(Effects of Green Marketing on Room Occupancy Rate in Hotels: Example of İstanbul)
Gülşah KÜÇÜK
pp.694-707.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.537
 Abstract
 Full Text
Research Article
Boşanma ve Erken Boşanmaların Artış Nedenleri
(Reasons for Increasing Divorce and Early Divorce)
Kamil KAYA ve Gizem TAN EREN
pp.708-728.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.538
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Video Oyunlardaki Transhümanist Karekterler: NieR: Automata, Detroit: Become Human ve DeusEx: Mankind Divided
(Transhumanist Characters in Video Games: NieR: Automata)
Sercan D. ARISOY
pp.729-741.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.539
 Abstract
 Full Text