Vol 4, Issue 4, 2021

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Research Article
Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Erkeklere Yönelik Düşmanca Tutumların Pornografiye Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri
(Effects of Gender Roles and Hostility toward Men on Attitudes toward Pornography)
Ogeday ÇOKER ve Sevim CESUR
pp.273-294.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.707
 Abstract
 Full Text
Research Article
Öğretmenlerde Meslektaş İlişkilerinin Tükenmişlik Duygusuna Etkisi
(The Effect of Colleague Relationships on the Feeling of Burnout in Teachers)
Bihter YILDIRIM ve Osman BAYRAKTAR
pp.295-308.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.708
 Abstract
 Full Text
Research Article
İş Yaşam Dengesi ve İş Doyumu Hastane Çalışanları Örneği
(Balance of Business and Personal Life and Job Satisfaction with Healthcare Professionals)
Nefise PALABIYIK ve Hakan İŞÖZEN
pp.309-325.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.709
 Abstract
 Full Text
Research Article
Gümrük Kanunu’nda Sorumluluk Halleri
(The Provisions Relating to The Liability of The Parties Under Turkish Customs Law)
Lamiha ÖZTÜRK
pp.326-334.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.710
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Türk Sanatında Bir İmge olarak ‘Horoz’ Sembolü
(The ‘Rooster’ Symbol as an Image in Turkish Art)
Emre ŞEN ve Şeyma ÇÖLGEÇEN
pp.335-353.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.711
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Covid-19 Salgınında Kriz Yönetiminin Önemi: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Güvenli Turizm Sertifikası Örneği
(Importance of Crisis Management in the phase of Covid-19 Pandemic: Sample of Safe Tourism Certificate of T.R. Ministry of Culture and Tourism)
Binali KILIÇ
pp.354-367.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.712
 Abstract
 Full Text