Ana Sayfa » Genel » Cilt 4, Sayı 4, 2021

Cilt 4, Sayı 4, 2021

 Kapak Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Erkeklere Yönelik Düşmanca Tutumların Pornografiye Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri
(Effects of Gender Roles and Hostility toward Men on Attitudes toward Pornography)
Ogeday ÇOKER ve Sevim CESUR
ss.273-294.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.707
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Öğretmenlerde Meslektaş İlişkilerinin Tükenmişlik Duygusuna Etkisi
(The Effect of Colleague Relationships on the Feeling of Burnout in Teachers)
Bihter YILDIRIM ve Osman BAYRAKTAR
ss.295-308.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.708
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İş Yaşam Dengesi ve İş Doyumu Hastane Çalışanları Örneği
(Balance of Business and Personal Life and Job Satisfaction with Healthcare Professionals)
Nefise PALABIYIK ve Hakan İŞÖZEN
ss.309-325.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.709
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Gümrük Kanunu’nda Sorumluluk Halleri
(The Provisions Relating to The Liability of The Parties Under Turkish Customs Law)
Lamiha ÖZTÜRK
ss.326-334.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.710
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Türk Sanatında Bir İmge olarak ‘Horoz’ Sembolü
(The ‘Rooster’ Symbol as an Image in Turkish Art)
Emre ŞEN ve Şeyma ÇÖLGEÇEN
ss.335-353.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.711
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Covid-19 Salgınında Kriz Yönetiminin Önemi: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Güvenli Turizm Sertifikası Örneği
(Importance of Crisis Management in the phase of Covid-19 Pandemic: Sample of Safe Tourism Certificate of T.R. Ministry of Culture and Tourism)
Binali KILIÇ
ss.354-367.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.712
 Özet
 Tam Metin

 

 

Check Also

Cilt 4, Sayı 3, 2021

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Kamu Özel Sektördeki Yenilikçilik Davranışı ve …