Ana Sayfa » Genel » Cilt 3, Sayı 9, 2020

Cilt 3, Sayı 9, 2020

 Kapak Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Sembolik Tüketimin Satın Alma Niyetine Etkisinde Ünlü Hayranlığının Rolü: Ön Ergen Tüketicilere Yönelik Bir Araştırma
(The Role of Celebrity Adoration in The Effect of Symbolic Consumption to Purchase Intention: A Research on Tween Consumers)
Hale ÇOLAKOĞLU ve Nilay KÖLEOĞLU
ss.653-679.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.535
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yeni Tebliğler Kapsamında Muhasebe Meslek Mensuplarının E-Dönüşüm Algılarının İncelenmesi: Uşak İli Örneği
(Investigation of E-Transformation Perceptions of Accounting Professional Members Within the Scope of New Communiques: Case of Uşak)
Fatma AKYÜZ
ss.680-693.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.536
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Otellerde Yeşil Pazarlamanın Oda Doluluk Oranlarına Etkileri: İstanbul Örneği
(Effects of Green Marketing on Room Occupancy Rate in Hotels: Example of İstanbul)
Gülşah KÜÇÜK
ss.694-707.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.537
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Boşanma ve Erken Boşanmaların Artış Nedenleri
(Reasons for Increasing Divorce and Early Divorce)
Kamil KAYA ve Gizem TAN EREN
ss.708-728.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.538
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Video Oyunlardaki Transhümanist Karekterler: NieR: Automata, Detroit: Become Human ve DeusEx: Mankind Divided
(Transhumanist Characters in Video Games: NieR: Automata)
Sercan D. ARISOY
ss.729-741.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.539
 Özet
 Tam Metin

 

Check Also

Cilt 4, Sayı 4, 2021

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Erkeklere Yönelik …