Ana Sayfa » Genel » Cilt 3, Sayı 8, 2020

Cilt 3, Sayı 8, 2020

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Türkiye ve Yurt Dışında Okutulan Türkçe Ders Kitaplarının Değerler Bakımından Karşılaştırılması
(Comparison of Values and Abroad in Terms of Turkey Turkish Textbooks the Taught)
Zekerya BATUR ve Emel ŞAŞMAZ
ss.566-582.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.529
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Takım Sporcusu Gençlerde Sosyal Kimlik
(Social Identity in Team Athlete Youth)
Hikmet TURKAY, Yeşim BAYRAKDAROĞLU, Ülkü Nalan YAĞAN ve Asiye Hande BAŞKAN
ss.583-591.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.530
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Uluslararası Yatırım Pozisyonunun Varlıklar ve Yükümlülükler Kalemleri ile VIX Korku Endeksi Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
(The Relationship between International Investment Position’s Assets and Liabilities Items with the VIX Fear Index: The Case of Turkey)
Sina MEHRANG
ss.592-607.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.531
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Örgüt Kültürünün Temel Unsurları ve Ahilik Kültürü
(Basic Elements of Organizational Culture and Ahism (Ahilik) Culture)
İhsan CORA
ss.608-623.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.532
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
J.L. Austin ve I. Kant’ta Kategorik Önermeler ve Mental Nedensellik Problemleri
(J.L. Austin’s and I. Kant’s Categorical Propositions and the Problems of Mental Causation)
Atilla AKALIN
ss.624-631.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.533
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Jagdish. N. Sheth’in Pazarlama Bilimine Katkıları
(Jagdish. N. Sheth’s Contributions to Marketing Science)
Onur TÜRKER
ss.632-652.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.534
 Özet
 Tam Metin

 

Check Also

Cilt 4, Sayı 2, 2021

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Takımla Özdeşim, Duygusal Marka Bağlılığı ve …