Ana Sayfa » Genel » Cilt 3, Sayı 5, 2020

Cilt 3, Sayı 5, 2020

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Otel İşletmelerinde Gıda İsrafını Önlemeye Yönelik Turuncu Bayrak Uygulaması Üzerine Bir Araştırma
(A Research About Orange Flag to Avoid Hotels from Wasting Food)
Derya ÇETİNOĞLU ve Kurban ÜNLÜÖNEN
ss.318-335.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.419
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İş Tatmini, İşe Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkiler: İnsan Kaynakları Bölümünde Bir Araştırma
(Relationship Between Job Satisfaction, Job Commitment and Organizational Citizenship Behaviour: A Study in Human Resources Department)
Sevgi Damla İNAN
ss.336-350.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.420
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Vakıf Üniversitelerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu
(The Status of The Foundation Universities Against Tax Laws)
Abdullah ERGİN ve Emine ÇINA BAL
ss.351-361.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.421
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Ulusal Egemenlik Kavramının Geleceğine İlişkin Bir Değerlendirme
(An Evaluation of the Future of the Concept of National Sovereignty)
Ergin ULUSOY
ss.362-382.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.422
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Algı Yönetimi Kavramı Çerçevesinde Geleneksel Medyada Gerçeklik Algısı
(Reality Perception in Traditional Media within the Framework of Perception Management Concept)
Seçil UTMA
ss.383-398.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.423
 Özet
 Tam Metin

 

Check Also

Cilt 4, Sayı 1, 2021

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Tur Rehberi Performansı ve Turist Memnuniyeti …