Ana Sayfa » Genel » Cilt 3, Sayı 11, 2020

Cilt 3, Sayı 11, 2020

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Covid-19 Salgınının Yat Turizm İşletmecileri Tarafından Değerlendirilmesi: Marmaris Örneği
(Evaluation of Covid-19 Outbreak by Yacht Tourism Operators: Example of Marmaris)
İsmail BİLGİÇLİ ve Recep YILDIRGAN
ss.857-870.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.608
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Gelişmekte Olan Ülkelerde Reel Döviz Kurları ile Dış Ticaret İlişkisi
(The Relationship Between Real Exchange Rates and Foreign Trade in Developing Countries)
Özhan TUNCAY ve Gökmen ÖZKAN
ss.871-884.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.609
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yeni Nesil İşte Nasıl Güdüleniyor? İş Motivasyonu Ekseninde X-Y Kuşaklararası Farklılaşma
(How Is the New Generation Motivated at Work? Differentiation Between X-Y Generations on The Axis of Business Motivation)
Aykut GÖKSEL ve Batuhan AYAN
ss.885-899.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.610
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İstanbul Eyüpsultan, Cafer Paşa Tekkesi Kültür ve Sanat Merkezi Projesi
(İstanbul Eyüpsultan, Cafer Pasha Dervish Lodge Culture and Art Center Project)
Sedat BAYRAKAL
ss.900-919.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.611
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Mevcut Anayasa ve Yasalar Çerçevesinde Yerel Yönetimler ile Sivil Toplum Kuruluşları İlişkisinin İncelenmesi: Silivri Örneği
(Investigation of the Relationship Between Local Governments and Civil Society Organizations the Framework of the Existing Constitution and Laws: Case of Silivri)
Şefika ERDOĞAN ÇAĞLAR
ss.920-934.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.612
 Özet
 Tam Metin

 

Check Also

Cilt 4, Sayı 2, 2021

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Takımla Özdeşim, Duygusal Marka Bağlılığı ve …