Ana Sayfa » Genel » Cilt 3, Sayı 10, 2020

Cilt 3, Sayı 10, 2020

 Kapak Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Konaklama İşletmesi Çalışanlarının Motivasyonu: İstanbul ve Batman Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
(The Motivation of Hospitality Business Employees: A Comparative Research on İstanbul and Batman)
Çilem BULŞU, Mustafa DOĞAN ve Zehra ÇAĞLAR
ss.742-756.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.547
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Bilim ve Sanat Merkezlerinde Verilen Eğitimin Aile Görüşlerine Göre Boylamsal Olarak Değerlendirilmesi
(Longitudinal Evaluation of Education in Science and Art Centers According to Family Views)
Nida BÜYÜKTOKATLI ve Ahmet KURNAZ
ss.757-774.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.548
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İşveren Markası ile Yetenek Yönetimi İlişkisinin İşe Adanmışlık Üzerine Etkisi
(The Effect of Employer Brand and Talent Management Relationship on Employee
Engagement)
Kübra DEMİR ve Osman BAYRAKTAR
ss.775-786.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.549
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Değişen Dünya, Teknolojik Dönüşüm, Küreselleşme ve COVID-19: Turizmin Distopyası mı?
(The Changing World, Technologic Transformation, Globalization and COVID-19: Is it Dystopia of Tourism?)
Caner ÇALIŞKAN
ss.787-799.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.550
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Kitlesel Pazarlamadan Ayrışan Niş Pazarlama: Kuramsal Bir Çerçeve
(Niche Marketing Departing from Mass Marketing: A Theoretical Framework)
Pelin ÖZGÜNAY
ss.800-813.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.551
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Muğla Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Turist Rehberlerinin Bakış Açısıyla İncelenmesi
(Determination of Gastronomy Tourism Potential of Muğla in terms of Tourist Guides)
Funda ÖN ESEN ve Burhan KILIÇ
ss.814-834.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.552
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kariyer Stresinin Kariyer Kararlılığı Üzerindeki Etkisinde Sosyal Ağ Desteğinin Aracılık Rolü: Gastronomi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
(Mediation Role of Social Network Support on The Effects of Career Stress on Career Stability: A Research on the Gastronomy Students)
Serdar ÇÖP
ss.835-856.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.553
 Özet
 Tam Metin

 

Check Also

Cilt 4, Sayı 4, 2021

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Erkeklere Yönelik …