Ana Sayfa » Genel » Cilt 2, Sayı 8, 2019

Cilt 2, Sayı 8, 2019

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Avrupa Müzelerinde Kullanılan Güncel Sergileme Teknolojileri Üzerine Bir Araştırma
(A Study on Actual Exposition Technologies Used in European Museums)
Burak BOYRAZ
ss.532-562.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.198
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Sektörü Endeksinin Diğer BİST100 Sektör Endeksleri ile Risk Açısından Karşılaştırılması
(In Framework of Risk Comparison of Securities Investment Associations Sectoral Indexes with Other Sectoral Indexes in ISE 100)
Umut Tolga GÜMÜŞ, Yusuf KADERLİ, Kemal ÖZDEMİR ve Fatih KILIÇ
ss.563-573.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.199
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Örgüt Kültürü, İş Yeri Monotonluğu ve Yabancılaşma Üzerine Kavramsal Bir İnceleme
(A Conceptual Investigation on Organizational Culture, Work Monotony and Foreigning)
Ayla AVCI
ss.574-585.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.200
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Instagramdaki Sosyal Medya Fenomenlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkisi
(The Influence of Social Media Influencers on Instagram on Consumers’ Purchasing Attitudes)
Murat TOKSARI ve Mehmet MÜRÜTSOY
ss.586-603.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.201
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türkiye’de Gerilla Pazarlama Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Araştırma
(A Qualitative Research Upon Guerilla Marketing Practice in Turkey)
Can ÇAVUŞOĞLU
ss.604-620.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.202
 Özet
 Tam Metin

Check Also

Cilt 4, Sayı 1, 2021

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Tur Rehberi Performansı ve Turist Memnuniyeti …