Ana Sayfa » Genel » Cilt 2, Sayı 3, 2019

Cilt 2, Sayı 3, 2019

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Güvenlik ile Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Arasında Bir Çalışma
(A Study between Psychological Safety and Counterproductive Work Behavior on Health Workers)
Hakan Vahit ERKUTLU, Mehmet KAYACAN ve Halil Özcan ÖZDEMİR
ss.166-179.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.110
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Türk Turizm Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkileri Üzerine Dönemsel Bir Değerlendirme
(A Periodical Assessment of the Effects of Turkish Tourism Sector on Economic Growth)
Selen IŞIK MADEN ve Merve ERTÜRK
ss.180-193.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.111
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Bir Devlet Hastanesinde Değişim Mühendisliği Yaklaşımı ve Uygulaması
(Business Process Reengineering Approach and Study in A State Hospital)
R. Nurullah SOYHAN, Aynur DEMİREL BASA ve Hatice Kübra SOYHAN
ss. 194-205.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.112
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Türk Modernleşmesi ve Sosyo-Ekonomik Strüktürün Dönüşümü: Cumhuriyetin İlk Yılları
(Turkish Modernization and Socio-Economic Structure’s Convertion: The Early Years of the Republic of Turkey)
Tufan SARITAŞ
ss. 206-225.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.113
 Özet
 Tam Metin

Check Also

Cilt 4, Sayı 2, 2021

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Takımla Özdeşim, Duygusal Marka Bağlılığı ve …