Ana Sayfa » Genel » Cilt 2, Sayı 2, 2019

Cilt 2, Sayı 2, 2019

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Kavramsal Makale
Müşteri İlişkileri Yönetiminin Evrimi: İnsanlar, Süreç ve Teknoloji
(The Evolution of Customer Relationship Management (CRM): People, Process and Technology)
Sinem KUNT ve Azize HASSAN
ss.91-103.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.97
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Örgütsel Adalet Algısının Bazı Demografik Değişkenlere Göre Analizi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
(Analysis of Organizational Justice Perception According to Some Demographic Variables: A Comparative Study on Public and Private Sector Employees)
F. Feyza İNCE
ss.104-117.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.98
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Sosyal Medya Bağımlılığı Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme
(Theoretical Evaluation on Social Media Addiction)
Seçil UTMA
ss.118-130.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.99
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
İkinci Dünya Savaşı Sonrası Kars’ta Tarım (1945-1950)
(Agriculture in Kars After the Second World War (1945-1950))
İlyas TOPÇU
ss.131-142.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.100
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Bir Kamu Hastanesinde Süreç Yönetim Sistemi Uygulaması Modeli
(A Model Study of Process Management in A Public Hospital)
Nurullah SOYHAN, Fatma ÖZCAN KERİM ve Hatice Kübra SOYHAN
ss.143-155.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.101
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yabancı Pazarlarda Sürdürülebilir Başarı İçin Rekabet İstihbaratının Önemi ve Kritik İstihbarat Alanları
(The Importance of Competitive Intelligence for Sustainable Success in Foreign Markets and Crucial Fields of Intelligence)
Cemalettin AKTEPE
ss.156-165.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.102
 Özet
 Tam Metin

Check Also

Cilt 4, Sayı 2, 2021

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Takımla Özdeşim, Duygusal Marka Bağlılığı ve …