Ana Sayfa » Genel » Cilt 2, Sayı 12, 2019

Cilt 2, Sayı 12, 2019

 Kapak Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Akhisar (Manisa) İlçesindeki Kırsal Yerleşim Birimlerinin Adlandırılmasında Etkili Olan Coğrafi Faktörler
(Geographical Factors that are Influential in Naming Rural Settlements in Akhisar (Manisa) District)
Özcan AKINLI ve Ferdi AKBAŞ
ss.855-878.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.277
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Özel ve Yabancı Sermayeli Bankalarda Yetenek Yönetimi Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Talent Management in Private and Foreign Capital Banks)
Hale Nur GÜLER
ss.879-899.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.278
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
1836 (H. 1252) Tarihinde Van Eyalet Merkezinin Müslim Nüfusu Hakkında Bir Değerlendirme
An Evaluation on the Muslim Population of the Van State Center in 1836 (1252)
Ercan GÖRDEGİR ve Büşra BARAN
ss.900-912.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.279
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Denizli Şehrinin İklim Parametreleri
(Climate Parameters of Denizli City)
Ferdi AKBAŞ
ss.913-937.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.280
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İşletmelerde Kurumsallaşma Düzeyi ve Yönetim Bilişim Sistemleri İlişkisi
(Relationship Between the Level of Institutionalization and Management Information Systems in Businesses)
Alper DUYSAK
ss.938-957.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.281
 Özet
 Tam Metin

 

Check Also

Cilt 4, Sayı 4, 2021

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Erkeklere Yönelik …