Ana Sayfa » Genel » Cilt 2, Sayı 11, 2019

Cilt 2, Sayı 11, 2019

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Döviz Kurlarının Ticari Dışa Açıklık Üzerindeki Etkisi: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Bir Panel ARDL Analizi
(The Effect of Foreign Exchange Rates on Commercial Openness: A Panel ARDL Analysis on BRICS-T Countries)
Mehmet Metin DAM ve Orhan ŞANLI
ss.781-800.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.272
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Hasta Hekim İletişimi ile Hekimin Tekrar Tercih Edilmesi İlişkisi: Bir Kamu Hastanesi Örneği
(Relationship between Patient Physician Communication and Physician Re-Preference: The Case of Public Hospital)
Burcu KAYA, Rukiye ÇELİK ve Ömer Lütfi ANTALYALI
ss.801-814.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.273
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının Kula İlçesi’nin Yönetim Coğrafyası Üzerindeki Etkileri
(Effects of Metropolitan Law No. 6360 on Administrative Geography of Kula District (Manisa))
Ferdi AKBAŞ
ss.815-825.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.274
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
XIX. Asrın İlk Yarısında Menteşe Yöresi’nde Gayrimüslim Nüfus Hakkında Bir Değerlendirme
(An Evaluation About Non-Muslim Population by Menteşe District in The First Half of 19th Century)
Büşra BARAN ve Ercan GÖRDEGİR
ss.826-843.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.275
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
İnsan Kaynakları Yönetiminde Etkin Bir Araç: Sendikalar
(An Effective Tool in Human Resources Management: Unions)
Hüseyin ALKIŞ ve Mustafa İNCEYOL
ss.844-854.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.276
 Özet
 Tam Metin

 

Check Also

Cilt 4, Sayı 2, 2021

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Takımla Özdeşim, Duygusal Marka Bağlılığı ve …