Ana Sayfa » Genel » Cilt 2, Sayı 10, 2019

Cilt 2, Sayı 10, 2019

 Kapak Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Algılanan Sosyal Medyanın Tüketici Davranışı ve Satın Alma Niyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Effect of the Perceptioned Social Media on Consumer Behavior and Purchase Intention)
Hüseyin ALKIŞ ve Adem KARAKAN
ss.702-718.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.267
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İş Güvencesizliğinin Gelecek Kaygısı ve Çalışan Performansına Etkisi: Bir Uygulama
(The Impact of Job Insecurity on Future Anxiety and Employee Performance: An Implementation)
Yunus ZENGİN ve Okan BORAN
ss.719-736.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.268
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Servperf Yöntemiyle Ölçülen Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine ve Müşteri Sadakatine Etkisi: Hazır Giyim Perakendeciliği Üzerine Bir Uygulama
(The Effect of Service Quality Measured by Serperf Method on Customer Satisfaction and Customer Loyalty: An Application in the Readymate Clothing Retailing Sector)
Vahide ÖZTÜRK
ss.737-758.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.269
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Dilencilerin Değer Yargılarının Tespit Edilmesi
(Determination of Value Judgments of Beggars)
Mevlüt GÜNDÜZ, Ayşegül BÜYÜKKARCI ve Abdurrahman TÜRKER
ss.759-768.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.270
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Çardak (Denizli) İlçe Merkezinin Yerleşme Özellikleri
(Settlement Characteristics of Çardak (Denizli) Town Center)
Ferdi AKBAŞ
ss.769-780.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.271
 Özet
 Tam Metin

 

Check Also

Cilt 4, Sayı 4, 2021

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Erkeklere Yönelik …