Ana Sayfa » Genel » Cilt 1, Sayı 2, 2018

Cilt 1, Sayı 2, 2018

 Kapak Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı

Turizm Politikası ve Planlaması Kapsamında Taşıma Kapasitesi Kavramının Değerlendirilmesi
(Evaluating the Concept of Carrying Capacity in the Context of Tourism Policy and Planning)
Buse ÇETİ
ss.1-17.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.84

 Özet
 Tam Metin

Turist Rehberlerinin Sosyal Medya Paylaşımlarının İncelenmesi: “tourguides.viator.com” Örneği
(Social Media Sharing of Tourist Guides Investigation: The Case of “tourguides.viator.com”)
Olca SEZEN DOĞANCILI
ss.18-30.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.85

 Özet
 Tam Metin

Boş Zaman, Rekreasyon ve Turizm Kavramları Arasındaki İlişkinin Karşılaştırmalı Bir Analizi
(A Comparative Analysis of the Relationship Between Leisure, Recreation and Tourism Concepts)
Yakup ÖZTÜRK
ss.31-42.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.86

 Özet
 Tam Metin
Yozgat’tan Derlenen Türk Mânilerinin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma
(An Investigation on the Vocabulary of Turkish Manners Compiled from Yozgat)
Mustafa ARMUT
ss.43-54.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.87
 Özet
 Tam Metin

Şemsettin Sami’nin Osmanlıca Kadın ve Çocuk Gazetesi: Aile
(Şemsettin Sami’s Journal for Women and Children in Ottoman Turkish: Aile)
Huzeyfe BİLGE
ss.55-64.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.88

 Özet
 Tam Metin

Check Also

Cilt 4, Sayı 4, 2021

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Erkeklere Yönelik …