Başvuru

Tüm makaleler elektronik posta yoluyla editöre aşağıda belirtilen adrese gönderilebilir.

editor@sobibder.org

editor.sobibder@gmail.com

İnceleme ve Yayın Süreci

Makalelerin inceleme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.

 1. Her makale iki hakemin inceleme sürecinden geçirilir.
 2. Hakemler makaleyi ya aynen kabul edebilir, az bir değişiklik ile kabul edebilirler, önemli değişikliklerle kabul edebilirler ya da red edebilirler.
 3. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, makaleleri yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.
 4. Hakemlerin makale ile ilgili değişiklik talebi olması durumunda yapılan değişiklikler aynı hakemlerin incelemesine sunulur.
 5. Makalenin hakemler tarafından yayına uygun bulunması durumunda, yayın kurulunun onayı ile makale dizgisi yapılarak son kontrol için yazar/yazarlara bildirim yapılır.
 6. Kabul aşamasından sonra baskı hali hazırlanan makalelere yayın kurulu tarafından kabul yazısı ve DOI numarası verilir.
 7. Makalenin yayınlanacağı sayı ve tarih konusunda yazar/yazarlar bilgilendirilir.
 8. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi elektronik bir dergidir.
 9. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisinde yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir.
 10. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların, yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi (sobibder.org)’a aittir.
 11. Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Ancak, ayrı bir kitap olarak yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin makale formatında yayımı ise, bu durumun belirtilmesi şartıyla yayınlana bilinir.
 12. Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecinin başlatılabilmesi için dijital baskı, dizgi işlemleri ve doi numarasının satın alınmasına katkı olarak katılım bedeli talep edilecektir. Bu bedel makalenin kabul/red şartına bağlı olmaksızın talep edilecektir.